Vertellen wat er leeft...

SIRI BACKX

Siri Backx

Ze volgde een lerarenopleiding en was 28 leerkracht drama, later zorgcoördinator en coördinator Artistieke Vorming in Pius X in Antwerpen.
In 2015 stapte ze in de groep Onderwijsbeleid Antwerpen, naar aanleiding van de invoering van het m-decreet.
In 2018 verliet ze het onderwijs en stapte ze over naar theater. Ze wil vooral focus leggen op sociaalartistieke projecten.